Informace o třídách

1. třída Žabičky

2. třída Sluníčka

3. třída Koťata


 

2. třída Sluníčka

Marcela Kozáková, Jana Nová

 

děti 4 - 5 let


 Aktuální básničky a písničky jsou vyvěšené na nástěnce před třídou Sluníček.

 

Mikuláši (básnička)

Mikuláši, Mikuláši , neber s sebou čerty radši.

Vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí.

 

Čerti (básnička)

Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo,

tancovali rejdovák až jim z čela teklo.

Ten nejstarší Lucifer jako kozel skákal,

uhodil se do palce a pak v koutku plakal.

 

Oženil se brabeneček (básnička)

Oženil se brabeneček, vzal si ženu mušku,

posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku.

Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála,

dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.

 

Cvrček cvrká na mezi, že ho cvrkat nemrzí.

 

 

Běhali zajíci

 

Běhali zajíci okolo jedle

a přitom shodili klobouček bedle.

 

,,Kde je můj klobouček?

Pryč je má chlouba!

Kvůli vám , zajíci, už nejsem houba.“

Mateřská škola Nezvěstice, příspěvková organizace
Nezvěstice 105
332 04 Nezvěstice

IČ: 750 06 677

telefon: 377891210
mobil: 739492019
mobil (odloučená třída v ZŠ): 601570623

© Václav Kotlan, 2014administrace